Helsingin Flamencoyhdistys ry on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Antamalla yhteystietonsa asiakas hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot. Asiakkaan tulee olla antamatta yhteystietoja, jos hän ei hyväksy tietosuojalausekkeen ehtoja. Tässä tietosuojalausekkeessa kerrotaan, minkälaisia tietoja asiakkaista kerätään, mihin niitä käytetään ja minkälaisia vaikutusmahdollisuuksia asiakkaalla on.

1. Millaisia tietoja asiakkaasta voidaan kerätä?

Asiakkaan itse antamat tiedot

yhteystiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

demografiatiedot kuten ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli

käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot

kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot

luvat ja suostumukset 

Asiakkuuteen ja palvelun käyttöön liittyvät tiedot

asiointi- ja käyttötiedot

muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

palvelun käytöstä ja/tai asiakkaan antamista tiedoista päätellyt tiedot, esimerkiksi kiinnostuksen kohteet

2. Mihin tarkoitukseen kerättyjä tietoja voidaan käyttää?

Palveluiden tuottamisen ja kehittämiseen

Kerättyjen tietojen avulla voimme toteuttaa palveluita sekä personoida ja kehittää niitä ja niiden käyttökokemusta.

Myynnin kohdentamiseen

Kerättyjen tietojen avulla voimme kohdentaa asiakkaalle häntä mahdollisesti kiinnostavia tuotteita ja palveluita sekä erilaisia tarjouksia eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Kohdennettuun digitaaliseen mainontaan

Esitämme asiakkaalle mainontaa, joka todennäköisesti kiinnostaa häntä.

Asiakkaalle voidaan esimerkiksi kohdistaa tarjouksia tämän asiakkuushistoriaan perustuen.

3. Miten kerättyjä tietoja säilytetään ja kuinka kauan?

Kerättyjä tietoja säilytetään tietokannassa, jotka on suojattu mm. salaustekniikoin ja käyttöoikeuksien avulla.

Kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 

4. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia käyttäjällä on?

Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listatuilla tavoilla asiakkaat voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Tietojen tarkastaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä talletetut henkilötiedot. Hän voi myös pyytää virheellisten tietojen muokkaamista tai poistamista.

Sähköisen suoramarkkinoinnin kieltäminen

Asiakas voi kieltää sähköisen suoramarkkinoinnin ottamalla yhteyttä yhdistykseen tai perumalla viestiensä tilauksen.

5. Tietosuojalausekkeen päivittyminen

Kehittäessämme palveluitamme ja lainsäädännön muuttuessa myös tämä tietosuojalauseke saattaa joiltain osin muuttua. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeeseen säännöllisin väliajoin.

6. Yhteys

Asiakas voi ottaa yhteyttä sähköpostitse flamenco[at]flamenco.fi.